תנאי שירות

אנא קראו את תנאי השירות כפי שהם, תנאי השירות מכילים מידע חשוב בנוגע לזכויות, הסעד המשפטי וחובות המשתמשים באתר, תנאי השירות כוללים סעיף שמסדיר את סמכות השיפוט המקומית לסכסוכים משפטיים והתחייבויות הצדדים לעמידה בחוקים ותקנות רלוונטיות.

מבוא

 1. קושוואיר בע"מ(להלן: "החברה"), הינה חברה אשר פיתח מערכת הזמנות מזון כשר אשר הוטמעה באתר האינטרנט של החברה (להלן:" אתר החברה" ו/או "אתר האינטרנט").
 2. החברה מפעילה אתר אינטרנט אשר מעניק פלטפורמה נוחה ובטוחה לרכישת מזון כשר בכל רחבי העולם באמצעות סחר אלקטרוני.
 3. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר קושוואיר, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות התקנון.
 4. השירותים אותם מספקת החברה באמצעות אתר האינטרנט שלה ו/או באמצעות יישומים המתאימים לנייד, הופכים את המידע המצוי בהם לזמין על ידי שימוש באתר. אי לכך אתה מסכים לציית ולפעול ע"פ תנאי השירות ("תנאים"). במידה ואתה לא מעוניין להפוך למשתמש רשום של השירותים, תנאים אלה חלים על הגישה שלך ולשימוש באתר והשירותים ושאר התכנים המצויים בו.
 5. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. ביצוע רכישות על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאשר נאמר בתקנון.
 6. כותרת סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא תשמשנה בשום צורה כפרשנות לתוכן הסעיפים.
 7. הפנייה בלשון זכר ננקטה הינה מטעמי נוחות בלבד. וכי תקנון זה מופנה ומיועד לנשים וגברים כאחד ויש לראותו ככזה.

מושגי מפתח

 • "תוכן קושוואיר " פירושו כל התכנים המופיעים באתר החברה או שירותיו, לרבות כל תוכן ברישיון מצד שלישי, לא כולל תוכני רישום משתמש.
 • "תקופת בקשת הזמנה" פירושה פרק הזמן החל ממועד ביצוע ההזמנה ע"י המשתמש (כפי שנקבע על ידי קושוואיר בשיקול דעתה הבלעדי), ועד למועד בו מאשר ו/או דוחה הספק את תוכן ההזמנה ואת מועד הספקתה בפועל .
 • "תוכן קיבוצי" פירושו תוכן חברה ותוכן קושוואיר.
 • "תוכן" פירושו טקסט, גרפיקה, תמונות, מוסיקה, תוכנות ,אודיו, וידאו, מידע או חומרים אחרים.
 • "משתמש" פירושו אדם שמבקש לערוך הזמנה של מזון כשר באמצעות שימוש באתר או בשירותים הנלווים לו.
 • "ספק " פירושו ספק מזון המופיע באתר, ושירותים הנלווים לו .
 • "רישום" פירושה הזנת פרטים אישיים באתר ע"י משתמש ו/או ספק.
 • "מבצע הזמנה" פירושה אדם אשר משלים את תהליך רישום ופתיחת החשבון באתר קושוואיר במתרה לבצע הזמנה.
 • "תוכן חבר" פירושו כל התוכן שמשתמש נחשף לו מאת החברה כגון: הודעות, קבצים, המפורסם באתר או שירותים אותם מעניקה החברה ו/או ספקיה.
 • "מס" או "מסים" פירושו כל מיסי המכירות, מס ערך מוסף (מע"מ), מיסי סחורות ושירותים (GST), מסים חולפים.
 • "חשבון PayPal "פירושו חשבון להפקדת כספים באמצעות המדיה האלקטרונית, אשר משמש את החברה ,ספקיה והמשתמשים באתר להעברת התשלום עבור השירות אשר ניתן.

הוראות כלליות

 1. החברה מאפשרת לך לרכוש ארוחות כשרות ולקבל תכנים ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך הבטוחה והנוחה ביותר, הכל מאת ספקי שירות שונים הפועלים באתר וממוקמים ברחבי העולם.
 2. החברה בודקת את ספקי השירות השונים ומוודה כי הינם עומדים בתנאי החברה וזאת בטרם מאפשרת להם החברה להציג את מוצרם באתר האינטרנט שלה.
 3. השימוש באתר האינטרנט מיועד למי שיש ברשותו כרטיס אשראי בתוקף ולשימוש פרטי שאינו מסחרי בלבד.
 4. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי באתר האינטרנט שלה, לערוך בו את תכניו, עיצובו ו/או כל שינוי בו ובמבנה שלו, וכן אף את הפסקתו המלאה ו/או החלקית. והכל על פי שיקוליה הבלעדיים.
 5. על מנת לבצע הזמנה של מזון כשר המוצג באתר עליך לסמן באתר את היעד בו אתה מיועד לשהות ואת תקופת שהייתך בו.
 6. לאחר מכן, תפתחנה רפליקות של תפריטי מזון כשר וסגנונות בישול. וכן מידע על המסעדות אשר קיימות באזור אליו אתה מיועד להגיע אשר יספקו עבורך את המזון הכשר אשר יבחר על ידך לאורך כל התקופה ו/או לפרק הזמן אשר תגדיר מראש ישירות למקום בו תתאכסן בזמן שהותך בחו"ל.
 7. עליך לבחור את המזון אותו אתה מעוניין להזמין. ולהיכנס לעמוד אשר כולל מידע נוסף אודות המזון אשר אותו הנך מעוניין לרכוש.
 8. חשוב להדגיש כי החברה משמשת כמתווכת בין ספקי השירות והמזון לבין המזמין, ולכן קשורה וכפופה החברה בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי המזון. כללים אשר ניתנים לעיון באתרי האינטרנט של ספק המזון אשר נבחר ע"י המזמין.
 9. ראוי לציין כי, כל השירותים שנמסרו למזמין מבוצעים על אחריותם הבלעדית של ספקי השירות המופיעים באתר. החברה מסתמכת על פרסומי הספקים השונים ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט.
 10. המזמין מנוע מלהעלות כל טענה בגין אי ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם בדיעבד.
 11. ספקי השירות הינם מסעדות כשרות, חברות קייטרינג כשרות ובתי חב"ד הפזורים ברחבי העולם (להלן: "ספקי השירות").
 12. החברה מספקת לך פלטפורמה נוחה ובטוחה להזמנת מזון כשר בעת שהותך בחו"ל מאת ספקי שירות שונים ומגוונים בכפוף לזמינותם ויכולותיהם של הספקים כמפורט באתר. וזאת, באמצעות המערכת אשר בנתה והוטמעה באמצעותה באתר האינטרנט של החברה.
 13. למען הסר ספק, ביצוע הזמנה באמצעות האתר אינה מהווה אישור של החברה על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצרים לגבי יכולתו לספקם במועדים הנדרשים ע"י מבצע ההזמנה. וכן מתן אישור מאת חברות כרטיסי האשראי.
 14. אישור ההזמנה ללקוח ישלח או באמצעות הודעת טקסט למספר הטלפון שהוזן במהלך ביצוע ההזמנה או באמצעות שליחת אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזן במהלך ההזמנה.
 15. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור מאת הספק. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד והחברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירות.
 16. במקרה בו לא אושר הכרטיס על ידי חברות האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה לכתובת המייל שהזין בתהליך ההזמנה. למען הסר ספק, ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור פרטי האשראי ואישור הספק כאמור לעיל וקבלת מספר הזמנה באמצעות המייל.
 17. האחריות לשינוי ההזמנה ו/או היעד אשר הוזן במערכת לצורך הספקת ההזמנה. הינו על המשתמש בלבד.
 18. הנך מאשר כי קראת את תנאי האתר וכי אתה מסכים להם ונושא בכל האחריות באשר לפעולותיך חובותיך על פי תנאי השימוש בתקנון זה.

כשרות

 1. יודגש ויובהר כי, החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לסוג הכשרות אשר קיימת לספקי השירות באשר הם. וכי החברה מחייבת את ספקי השירות להחזיק בתעודת כשרות בתוקף כל עוד הם מבצעים שימוש במערכת ובאתר האינטרנט של החברה.
 2. למזמין ניתנת האפשרות לקבל את כל המידע אשר קיים על ספקי השירות המופיעים באתר ולהחליט בעצמו. האם ספק השירות עונה על דרישותיו ההלכתיות. אי לכך, המזמין היה מנוע מלהעלות כלפי החברה כל טענה ו/או אי שביעות רצון ו/או האשמה בהטעיה בגין כשרותו של ספקי השירותים כאמור.
 3. המזמין, נידרש לבצע הזמנתו הרצויה מעת ספק השירות הנבחר על ידו כשלושה ימים טרם יגיע אל היעד בו ישהה. והכל על מנת שלספק השירות ינתן פרק הזמן הנדרש על מנת לספק את ההזמנה בשלמותה.
 4. ספקי השירות, מתחייבים בעת מתן אישור להזמנה, לספק את המזון אשר הוזמן על ידי המזמין במועדים אשר נקבעו בין המזמין לבין ספק השירות במועד עריכת ההזמנה. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות למועדי ההספקה אשר נקבעו בין הצדדים וכי איחור של עד שעתיים מלפני כניסת שבת ו/או ערבי חג לא יחשב כאיחור במועד ההספקה.

מדיה ותכנים

 1. כל התמונות והמוצגים באתר החברה הינם להמחשה בלוד. הספק מתחייב לספק למשתמש את המוצרים המפורטים בתפריט על פי הזמנתו ולא עלפי התמונות המוצגות באתר.

רישום חשבון

 1. על מנת לבצע הזמנה באמצעות המערכת, עליך ליצור חשבון ("חשבון קושוואיר ") ולהפוך למשתמש. הרישום נעשה ישירות דרך האתר .

קבלת המזון

 1. ספקי השירות יספקו למזמין את המזון על פי הזמנתו במרוכז ו/או בשלבים הכל על פי דרישת המזמין, כאשר לרוב המזון מצוי במצב צבירה קפוא ומחולק למנות אשר הוזמנו על ידי המזמין.
 2. למען הסר ספק, המזמין מודע לכך כי לא מדובר בהתחייבות ספקי השירות להספקת מזון חם (כפי שנהוג לקבל בהזמנה פרונטלית בעת שהייה במסעדה), אלא בהספקת מזון כשר על פי הזמנה, כאשר הוא טרי ומבושל ולעיתים הוא במצב צבירה קפוא ומוכן לחימום בשעת הצורך. אי לכך, למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי ספקי השירות ו/או החברה בגין צורת הספקת המזון כאמור לעיל.

כשרות להשתמש במערכת ולבצע הזמנות דרכה באתר

 1. כל משתמש רשאי להשתמש במערכת ולבצע הזמנת ורכישות מזון באמצעות האתר של החברה בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:
 2. המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין ( מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך במערכת ובאתר האינטרנט של החברה לצורך הזמנת מזון, כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 3. ככל והמשתמש מזמין מזון ו/או שירות בעבור אנשים אחרים ו/או נוספים מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו. מובהר כי באחריות המשתמש לוודא באשר לאנשים הנוספים.
 4. אין לעשות שימוש במערכת ובאתר בעת הזמנת מוצר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.
 5. למען הסר ספק, שימוש במערכת ובאתר של החברה מהווה הסכמה לתקנון וכללי השימוש והתחייבותך לפעול על פיו.
 6. משתמש שיעשה שימוש במערכת ובאתר החברה בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאות שיגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 7. החברה רשאית להפסיק ו/או לחסום את השימוש במערכת ובאתר החברה, למשתמש ככל ונעשה על ידו שימוש בניגוד לכללי ו/או הוראות דין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולה כאמור.
 8. החברה רשאית לשנות בכל עת את תקנון השימוש באתר החברה ובמערכת. על כל שימוש ו/או ביצוע הזמנה באמצעות אתר החברה יחול התקנון וכללי השימוש אשר הופיעו בעת השימוש באתר החברה ו/או ביצוע פעולות באמצעותה.
 9. חברת קושוואיר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר ושירותיו, כמו כן לשנות תנאים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. במידה ותחליט החברה לשנות את תנאי האתר, החברה תפרסם את השינוי באתר ותספק למשתמש עדכון על השינוי שנערך.
 10. שינוי בתקנון כמור לעיל יוצג למשתמש פעם אחת . תנאי להמשך שימוש במערכת ובאתר החברה ואישור תנאי התקנון.

שמירת סודיות ומסירת ופרטים אישיים

 1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי במערכת ובאתר החברה נעשית באופן מוצפן לפי תקן. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר , שיגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו משפטי ו/או הוראות דין, ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.

דמי שירות

 1. בתמורה לשימוש במערכת אשר פיתח קושוואיר ובאתר , גובה קושוואיר דמי שירות בסך של 10% משווי ההזמנה ("דמי שרות"). דמי השירות נגזרים ממחיר העסקה הכולל (מוצרים, משלוח וכו׳) וכי התשלום כולו נעשה באמצעות חשבון PayPal. יתרת התשלום תועבר על ידי קושוואיר לספק באמצעות המחאה, PayPal, הפקדה ישירה או שיטות תשלום אחרות, כפי שתוארו באתר. סכומים יכולים להיות מעוגלים כלפי מעלה או מטה, כמתואר בסעיף "עיגול" להלן.
 2. למען הסר ספק חברת קושוואיר רשאית, להטיל או לנכות עלויות עיבוד מטבע חוץ או מכל תשלום או תשלומים אשר יבוצעו על ידי קושוואיר במטבעות שאינם דולרים ארה"ב. מידע נוסף על עלויות או ניכויים כאמור יהיה זמין דרך האתר. ניתן למצוא מידע נוסף באתר החברה, למען הסר ספק דמי השירות אינם ניתנים להחזרה.

עיגול

 1. חברת קושוואיר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעגל כלפי מעלה או לעגל כלפי מטה סכומים המשולמים על ידי המשתמש לספק ו/או מהספק למשתמש על פי המודל שלהלן:
 2. לדוגמה לדולר, אירו או מטבע נתמך אחר, כלפי מטה; דהיינו , לקושוואיר תינתן האפשרות לעגל סכום של 201.50 $ ל- 202.00 $, ו- סכום של 201.49 $ ל-201.00 $ .

שינוי הזמנות / ביטול הזמנות והחזרים

 1. למען הסר ספק, הוראותיו של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ( להלן:"החוק") לעניין ביטול עסקה באשר לטובין והשירותים המסופקים כאמור בסע' 14 ג (ד) (2) לחוק.
 2. אשר על כן, ניתן לבטל הזמנה ו/או לשנות את תוכן ההזמנה לא יאוחר מ- 72 שעות מהמועד אשר נקבע להספקת המזון בפועל.
 3. כל ביטול ו/או שינוי של הזמנת מזון לאחר המועד האמור לעיל לא תזכה את המזמין בהחזר תשלום. והחברה תגבה עבור הספק את מלוא התשלום ששילם המשתמש עבור הזמנתו וללא כל קשר לסיבת הביטול.
 4. יחד עם זאת, לכל ספק קיימת מדיניות החזר כספים וביטול הזמנה ייחודית לבית העסק שלו ועל כן, על המשתמש לפנות תחילה לספק על מנת לקבל את החזר התשלום במידה וישנו כזה על פי מדיניות הספק אצלו בוצעה ההזמנה.
 5. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לבטל את העסקה במקרה של תקלה תכנית ו/או טעות קולמוס ו/או תקלה אחרת. וכן במקרה בו תחליט החברה לזכאות את המזמין בהחזר כספי בשל ביטול העסקה על ידי החברה, תבצע החברה החזר כספי בהתאם לשער החליפין שבו חויבה העסקה. וזאת ללא כל תוספת של הפרשי הצמדה וריבית.

העדר אחריות

 1. המזמין נותן הסכמתו לכך כי על החברה ו/או מי מטעמה לא תחול כל אחריות באשר היא בגין נזק ישיר ו/או עקיף, נזק מקרי, דמי נזיקין עונשים, נזק מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקשר עם הספקתם של המוצרים וההזמנה ו/או באי הספקתם של המוצרים בהזמנה, או בקשר עם כל מידע, תוכן, מוצר, שירות שהושגו באמצעות המערכת והשימוש באתר החברה, ו/או בשל תקלות תוכנה ו/או ציוד קצה, קווי תקשורת ו/או בקשר לכל נזק או הפסד הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש במערכת ובאתר החברה, בין בהתבסס על ההסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו עם נודעה לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של נזק או הפסד דמי נזיקין כאמור.

תנאים נוספים

 1. החברה אינה אחראית לתכנים ולמייצגים המפורסמים באתר החברה המובילים לקישורים לאתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותם קישורים.
 2. היה ונפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר כפי שהוא מופיע באתר החברה לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. ובמקרים כאמור תהא החברה רשאית לבטל את העסקה.
 3. לא ניתן ליחס לחברה דעה לגבי אופיים ו/או טיבם של המוצרים המוצגים באתר האינטרנט שלה.
 4. כל התכתובות המופיעות בעת מילוי טופסי ההזמנה והמייצגים אשר מוצגים באתר האינטרנט של החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 5. שערי החליפין לפיהן יתבצעו חיובי המזמין הינם שערי דולר או יורו העברות והמחאות הגבוה ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל, וכפי אשר קבוע בחוק הגנת הצרכן.

זכויות יוצרים ובעלות

 1. זכויות היוצרים , הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר האינטרנט של החברה ובמערכת, עיצובו של אתר האינטרנט של החברה והקבצים ועיצובים גרפים הינם רכושה של החברה.
 2. האתר, השירותים, והתוכן הקיבוצי מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים של מדינת ישראל ו/או המדינות הזרות.
  אתה מאשר ומסכים כי האתר, השירותים ותוכנו קולקטיבים הכוללים את כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות, הם רכושה הבלעדי של חברת קושוואיר. אי לכך לא תסיר, לא תשנה ו/או טשטש כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, סימן שירות או הודעות על זכויות קנייניות אחרות הכלולות בו והמופיעות באתר, שירותיו, או תכניו הקולקטיבים.
 3. אין לבצע כל שימוש פומבי בחומרים אשר מוצגים באתר האינטרנט של החברה ללא אישורה של החברה.

שונות

 1. כל סכסוך הנובע כתוצאה מפרשנותו של תקנון זה ו/או אכיפתו יעשה בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 2. כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה תועבר לחברה עד ולא יאוחר מ- 7 ימים מיום חזרתו לארץ של המשתמש.
 3. החברה רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ועל פי שיקוליה הבלעדיים.

פנייה לקושוואיר

חברת קושוואיר מאחלת לך שהות מהנה בחו"ל.

במידה וישנם שאלות על תנאי שימוש באתר, אנא פנה אל החברה באתר האינטרנט שלה ונשמח לענות על שאלותיך.

info@kosherwhere.com, טלפון ראשי: 072-3700552